Bonding Tedavisi

page banner

Bonding Tedavisi

Image

Güzel bir gülümseme herkes için önemlidir. Fakat kimi zaman kişiler çeşitli sebeplerle gülüşlerinden hoşnut olmazlar. Bu sebepler büyük çoğunlukla dişlerle ilgilidir. Diş dizilimindeki çapraşıklıklar, renklenmiş dişler, dişler arasındaki boşluklar ve diş boyutlarındaki orantısızlıklar diş ve gülüş estetiğini bozan etkenlerinden bazılarıdır.

 

Bonding tedavisinin avantajları nelerdir?

Bonding tedavisi için dişlerde herhangi bir aşındırma ya da küçültme yapılmaması en büyük avantajlardan biridir. Böylelikle hastalar daha güzel dişlere sahip olurken sağlıklı dişleri herhangi bir zarar görmemiş olur.

Tedavinin son derece pratik olması ve kısa sürede tamamlanması hastalar açısından bir diğer avantajdır. Bonding uygulanacak diş sayısına da bağlı olarak, en fazla birkaç saat sürecek tek bir seansta bütün tedavi tamamlanabilmektedir. 

Bonding uygulanacak dişte temizlenmesi gereken çürük dokular mevcutsa anestezi uygulamak gerekebilmektedir. Bunun dışında bonding uygulaması için herhangi bir anestezi uygulamaya gerek duyulmaz. Özellikle enjeksiyon korkusu olan hastalar için bu durum çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

Porselen laminalar ve diğer porselen uygulamalara göre daha düşük maliyette olması da bonding tedavisinin avantajlarından biridir.

Tedavi sırasında hastaların beklentilerine yönelik değişikliklerin uygulanabilmesi, tedavi sonundaki memnuniyet oranını büyük ölçüde arttırmaktadır.

Bonding uygulamalarının herhangi bir sebeple zarar gördüğünde tamir edilebilmesi de avantajlar arasındadır.

Bonding ne zaman tercih edilmez?

 1. Diş dizilimindeki çapraşıkların çok fazla olduğu durumlarda bonding uygulamaları yetersiz kalabilmekte, bu nedenle tercih edilmemektedir.
 2. Büyük çürüklerin olduğu durumlarda bonding yerine kaplama uygulamaları tercih edilmektedir.
 3. Beyazlatma tedavilerine olumlu yanıt verebilecek renklenmelere sahip dişlerde öncelik beyazlatma tedavilerine verilmektedir.
 4. Diş sıkma, diş gıcırdatma, tırnak yeme gibi ön dişlere aşırı kuvvet uygulanan alışkanlıklara sahip hastalarda bonding tercih edilmemektedir. Eğer bonding uygulanacaksa öncelikle bu alışkanlıkların giderilmesi gerekmektedir.

Bonding tedavisi ne kadar sürer ve nasıl yapılır?

Bonding tedavi süresi dişin durumuna ve sayısına göre farklılıklar gösterir. En doğru süre bir Diş Hekimi muayenesinden sonra belli olmaktadır.

 1. İlk olarak hasta ağzında detaylı bir muayeneyle tedavi gereksinimleri ve ağız hijyeni tespit edilir.
 2. Eğer ağız hijyeni ile ilgili eksiklikler mevcutsa bununla ilgili girişimler yapılır. Diş taşı temizliği, diş eti tedavileri, çürük dişlerin temizlenmesi gibi tedavi ihtiyaçları varsa bu tedaviler gerçekleştirilir.
 3. Bonding uygulanması planlanan dişlerin diş etlerinde herhangi bir orantısızlık varsa bunlar küçük cerrahi müdahalelerle düzenlenir ve dişler bonding uygulamasına hazır hale getirilir.
 4. Ağızda var olan dişlerin rengi belirlenir ve bunlara göre bonding işleminde kullanılacak kompozit malzemelerin rengi seçilir.
 5. Etching adı verilen işlemle kompozit malzemenin bağlanmasını arttırmak amacıyla diş yüzeyleri mikron düzeyinde pürüzlendirilir.
 6. Bond adı verilen bağlayıcı ajanlar pürüzlendirilen diş yüzeylerine ince bir tabaka olarak uygulanır ve ışınlanır.
 7. Kompozit dolgu malzemesi ince bir tabaka halinde diş yüzeyine uygulanarak şekillendirilir. Bu şekillendirme esnasında hastanın estetik beklentileri ve gereksinimleri dikkate alınır. Daha sonra ışınlama yapılarak kompozit laminalar sabitlenir.
 8. Bu aşamada hastanın fikri de alınıp istenildiği takdirde değişiklikler uygulanır.
 9. Polisaj adı verilen cila işlemleriyle kompozit lamina yüzeyleri pürüzsüzleştirilir ve parlatılır. Bonding uygulaması bu şekilde tamamlanmış olur.

Bonding uzun süre dayanır mı?

Bonding uygulamaları tıpkı diğer kompozit dolgular gibi yüksek dayanıklılık seviyesine sahiptir. Fakat ince yapılarından ötürü aşırı kuvvete maruz kalmamaları gerekmektedir. Bu nedenle bonding uygulanan dişlerle kabuklu yemişlerin açılması ve tüketilmesi, sert cisimlerin ısırılması gibi davranışlardan kaçınılması tavsiye edilir.

Yapılan bonding uygulamasının ömrü hastanın ağız hijyeni ve alışkanlıklarına bağlı olarak değişmektedir. İyi bir ağız bakımı ve dikkatli kullanımla yapılan bonding tedavisi oldukça uzun süre dayanabilmektedir.

Zaman zaman çay, kahve gibi renklenmeye neden olabilecek maddelerin yoğun tüketimi zaman zaman da ağız hijyeninin bozulması ve plak birikimleri nedeniyle bonding üzerinde renklenmeler meydana gelebilmektedir. Bunlar hekim kontrolünde yapılacak bakım ve polisaj işlemleriyle kolayca giderilebilmektedir. Bu gibi sebeplerle yılda iki defa yapılacak hekim kontrolleri bonding uygulamasının uzun ömürlü olması açısından önemlidir.

Bonding ile porselen laminanın farkları nelerdir?

Uygulama alanları çok benzer olan bonding tedavileri ve porselen laminalar arasında bir takım farklar mevcuttur.

Porselen laminalar ve bonding uygulamalarının en büyük farklarından biri kullanılan malzemelerin yapısından kaynaklı olarak estetik özelliklerinin farklı sevilerde olmasıdır. Porselen laminalar bonding uygulamalarına oranla daha pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Ayrıca iki uygulama arasında ışığı geçirme ve yansıtma özellikleri arasında da farklar vardır. Bunlardan dolayı porselen laminalar estetik olarak bonding uygulamalarından daha iyi sonuçlar vermektedir.

Bunun yanında maliyet ve uygulama süresi açısından bonding tedavileri porselen laminalara oranla daha avantajlıdır.

Yapılan uygulamalar herhangi bir sebeple zarar gördüğünde bonding uygulamaları kolayca tamir edilebilirken porselen laminaların yeniden yapılması gerekmektedir. Bu da bonding uygulamalarının avantajlı olduğu durumlar arasındadır.

Bonding hangi durumlarda yapılır?

 1. Bonding uygulamaları beyazlatma tedavileriyle giderilemeyen diş renklenmelerinde tercih edilen bir tedavi alternatifidir. Kullanılan kompozit malzemenin özelliklerine bağlı olarak, ince bir tabaka eklenerek dahi, aşırı renklenmeler kapatılabilmektedir.
 2. Diş minesinin genetik ya da başka sebeplerle yapısal bozukluklara ve pürüzlere sahip olduğu durumlarda bonding tedavisi uygulanabilir. Pürüzlü diş yüzeyleri hem renklenme hem de çürüklere daha yatkın olmanın yanında estetik olarak rahatsız edici bir görüntü oluşturabilirler. Bonding uygulamalarıyla bu problemlerin çözümü oldukça kolaydır.
 3. Yüzeysel diş çürüklerinin varlığında çürük temizlendikten sonra dişi hem fonksiyonel hem de estetik anlamda tamamlamak için de bonding tedavisinden faydalanılmaktadır.
 4. Küçük çaptaki diş kırıkları ve mine çatlaklarında, hem kırık ve çatlak hatlarında renklenme ve çürüme gibi problemlerin oluşmaması hem de bu kırık ve çatlakların yarattığı görüntünün düzeltilmesi için bonding uygulanabilmektedir.
 5. Ön dişlerin aralarında diastema adı verilen boşlukların bulunduğu durumlarda, hasta ortodontik tedaviyi tercih etmiyorsa bonding uygulanabilmektedir. Bunun yanında diestamalar  dişlerin ortodontik tedavinin estetik yeterliliği sağlayamayacağı kadar küçük olması sebebiyle oluşmuşsa yine bonding uygulaması tedavi için ideal yöntemlersen biri olacaktır.
 6. Ön dişlerde küçük çaptaki şekil bozuklukları, porselen uygulamalarına gerek kalmaksızın bonding uygulamalarıyla daha ideal bir görünüme kavuşturulabilirler.
 7. Ön dişlerin boyutlarının birbiriyle uyumsuz olduğu durumlarda, boyutların eşitlenmesinde bonding tedavileri kullanılabilmektedir.
 8. Diş boylarının kısa olduğu durumlarda hem estetik görünüm yeterli düzeyde olmaz hem de kişiler olduklarından daha yaşlı görünebilirler. Gülüş estetiğini olumsuz etkileyen bu durum da bonding uygulamasıyla düzeltilebilir.
 9. Hastanın ortodontik tedaviyi yani tel tedavisini tercih etmediği küçük çaptaki diş çapraşıklıkları bonding ile düzeltilip dişlere daha düzgün bir görüntü kazandırılabilmektedir.